Co2nnect.org - CO2 on the way to school

1. Planlegg og forbered prosjektet (gjerne lærere og elever sammen). Bli kjent med websiden, tilnærmelsen og aktivitetene (se også Hjelpeark for hint om metoder).

2. Påmelding for deltagelse.

3. Introduser klimaforandringer, CO2 og transport til skolen.

4. Samle inn data på distanse til skolen og transportmåte, og legg inn informasjonen på den internasjonale databasen.

5. Gjennomfør en kort nettundersøkelse om klima- og transportutfordringer.

6. Analyser og diskuter resultatene; sammenlign deres CO2-utslipp fra transport med resultater fra andre skoler og land (se også de foreslåtte Spørsmål til diskusjon).

7. Vi oppfordrer dere til å samarbeide med lokale myndigheter, foreldre, næringslivet, frivillige organisasjoner eller andre i nærmiljøet.

8. Utvikle ideer for hvordan man kan redusere klimagassutslipp fra transportsektoren. Legg inn din klimaide og bilder fra arbeidet.

9. Last opp en prosjektrapport om skolens arbeid med CO2nnect (valgfritt).

10. Evaluer kampanjen og bli en SUPPORT-skole (for lærere, valgfritt).